Your heading text goes here

Your heading text goes here

integritetspolicy


Detta är Bag-alls integritetspolicy, Uppdaterad 2019-07-01. Vi håller din information i strikt förtroende. Vi ger, säljer eller byter aldrig din information.

Vilken information samlar vi in?

Om du som kund handlar av oss kan du komma att lämna information till oss som anses utgöra personuppgifter.De typer av personuppgifter som Bag-all samlar in kan, beroende av sammanhanget, omfatta: Namn och kontaktinformation, inklusive adress, mobilnummer och e-postadress; leverans- och faktureringsinformation, betalningsinformation och annan infofmation som du lämnar i samband med köp eller leverans av en produkt; IP- adress.


Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor: Via vår webbplats, om du har anmält dig till vårt nyhetsbrev, via vår webbplats om du handlar en vara, via vår fysiska butik om du fyller i att du vill ha nyhetsbrev.


cookies


Vår webbplats www.bag-all.se använder ibland cookies och då enbart för att göra det lättare för dig att använda våra sidor. En cookie är en liten textfil som sparas i din dator, mobil eller surfplatta när du besöker en webbplats som använder cookies. Cookien kan inte identifiera dig personligen utan endast den webbplats som du använder vid besöket. Nästa gång du besöker samma webbplats kan den läsa din cookie och visa sidorna enligt dina inställningar.Enligt lagen om elektronisk kommunikation skall alla besökare på webbplatser som använder cookies informera om detta. Besökaren skall även ges möjlighet att förhindra att cookies lagras på datorn.Om du inte accepterar att det sparas cookies i din dator kan du ändra inställningarna i din webbläsare (Goodle Chrome, internet explorer, Firefox, Safari m fl) så att den inte sparar cookies.


Överföring av personuppgifter

Bag-all iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i den här integritespolicyn och att lämpliga säkerhetsårgärde vidtas. Bag-all kan komm att använda sig av personuppgiftsbiträden för att utföra sin verksamhet och tillhandahålla dig de tjänster du beställer. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut för att Bag-all ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till skatteverket och andra relevanta myndigheter när så är tillåtet och krävs enligt lag. Bag-all säljer inte några personuppgifter. 


COPYRIGHT

Innehållet på vår hemsida (inklusive text, grafik, loggor, bilder) är Bag-alls egendom och är skyddat av svenska och internationella copyright lagar. Du kan elektroniskt kopiera och skriva ut kopier av våra sidor så längre du nämner Bag-all som källan.


Varför behandlar vi dina personuppgifter?


Om du har beställt en proukt från Bag-all har du ingått ett avtal med oss och vi behandlar därför dina personuppgifter i syfte att administrera din beställning samt för att kunna leverera den produkt du har beställt.Bag-all kan utöver detta komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande rättsliga grunder:Samtycke: För att administrera prenumerationer av vårt nyhetsbrev.Uppfylla rättslig skyldighet: Vi sparar fakturaunderlag enligt gällande bokföringsregler.I det fall en tjänst som vi tillhandahåller kräver ditt samtycke, tex. prenumeration av vårt nyhetsbrev, kommer vi alltid att uttryckligen be dig lämna samtycke till sådan tjänst och till att vi behandlar dina personuppgifter i ett sådant fall. I samband med att du lämnar ditt samtyke kommer du att få bekräfta att du har läst den här integritetspolicyn och att du samtycker till at dina uppgifter behandlas på det sätt som beskrivs häri. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och at kan alltid meddela oss, på kontaktuppgifterna nedan, om du inte önskar delta i sälj- och marknadsavktiviteter.


Dina rättigheter


Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används, efter skrftlig ansökan ställd till oss enligt kontaktuppgifterna nedan. Du har även rätt att begära att personuppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande genom att kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.I enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning har du även rätt att begära dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av din personuppgifter ska begränsas. Du har också rätt att i vissa dall invända mot behandling av våra personuppgifter samt begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format.Du kan ge in klagomål till Datainspektionen om du anser att Bag-all:s behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.Om du vill avsluta prenumerationen på Bag-all:s nyhetsbrev, så finns en länk för detta i varje utskick. Vill du helt avsäga dig informationen från oss, meddela oss på kontaktuppgifterna längst ner på sidan.Om du vill kontakta oss med anledning av denna integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig till Julia Arhammar, kontakt info här.Tack för att du läst vår integritetspolicy!Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor.


Lagring av personuppgifter


Bag.all vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåter enligt gällande lag och för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under nedan tidsperioder.Därefter raderas personuppgifterna.-Kund: Dina uppgifter sparas till dess vi har levererat den tjänst eller vara som du har beställt högst tre år efter det att din kundrelation med oss har avslutats. Detta gäller dock inte om vi behöver spara dina personuppgifter längre med anledning av någon av punkterna nedan.-Kommunikation: Om du har kontakt med Bag-all via exempelvis e-post lagras dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja kontakten.-Rättsligt skyldighet: Bag-all sparar sådant underlag som utgör räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler.Samtycke: I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke sparar vi endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det.-Direktmarknadsföring: Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för att direktmarknadsföring samt andra sälj- och marknadsaktiviteter i upp till tre år efter avslutad kundrelation, såvida du inte innan dess avsäger dig sådan direktmarknadsföring.


sekretess

Med undantag för uppgifter som är nödvändiga för att göra en beställning, kommer några kommentarer eller andra synpunkter som skickas till oss anses icke-konfidentiellt, och skall ägas av Bag-all, inklusive globala rättigheter i alla intellektuella egenskaper.


trademark

Bag-alls och dess filialers trademarks, loggor, servicemärken och varunamn får inte användas utan vårt skriftliga godkännanden.


kontakta oss

Om det finns några som helst frågor angående denna sekretesspolicy kan du kontakta oss på email: hej@bag-all.com